tel./fax: (32) 271 79 21

e-mail:
biuro@termoizolacja-centrum.pl
 Lista referencyjna dająca pogląd o dokonaniach firmy :

Elektrownia Opole
   Izolacja bloku energetycznego Nr 1

Elektrownia Połaniec
   Remonty izolacji bloków energetycznych    i elektrofiltrów

Elektrownia Łagisza
   Izolacja instalacji odsiarczania spalin

Elektrociepłownia Kraków
   Budowa i remonty izolacji oraz obmurzy    kotłowych
  

Elektrociepłownia Katowice
   Izolacja elektrofiltra bloku BC-100

Elektrociepłownia Bielsko-Biała II
   zolacja instalacji bloku BC-50
  

Zakłady Azotowe w Tarnowie
   Izolacje urządzeń i instalacji    elektrociepłowni oraz wydziałów    produkcyjnych

Firma Oponiarska Dębica
   Izolacje termiczne i obmurza kotłowe

Cementownia EKOCEM w Dąbrowie    Górniczej
   Izolacje akustyczne hali młynów    oraz obudowy urządzeń
  

Kronowood Mielec
   Izolacja urządzeń i instalacji wytwórni    płyt i okładzin

Huta im. Tadeusza Sendzimira    w Krakowie
   Izolacje termiczne urządzeń i instalacji    siłowni oraz wydziałów produkcyjnych    oraz obmurze konwertorów
  

Huta Katowice
   Izolacje termiczne i obmurza kotłów    w elektrociepłowni i wydziałach    Produkcyjnych
  

ELWO Pszczyna
   Izolacja elektrofiltra Wydziału Spiekalni    Huty Katowice   Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409

   2002 © Termoizolacja