tel./fax: (32) 271 79 21

e-mail:
biuro@termoizolacja-centrum.pl
 Firma powstała w 1991 roku na bazie prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego o wieloletnich tradycjach PRT "Termoizolacja" Zabrze.

Kapitał założycielski : 248.500 zł.

Zatrudnienie : około 150 osób

Średnioroczna wartość sprzedaży usług :    około 6 mln zł.

Firma specjalizuje się w izolacjach    termicznych oraz obmurzach kotłowych.

Spółka nasza jest Członkiem
Krajowej Izby Budownictwa   Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409

   2002 © Termoizolacja