tel./fax: (32) 271 79 21

e-mail:
biuro@termoizolacja-centrum.pl
 "Termoizolacja Centrum"
Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu

Adres :
41-800 Zabrze
ul. Wolności 362

Tel./fax.: 032/ 271 79 21

e-mail : biuro@termoizolacja-centrum.pl

Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409


Skład Zarządu :

Prezes - mgr Krystian Musioł

Wice Prezes - inż. Zbigniew Burzyński   Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409

   2002 © Termoizolacja