tel./fax: (32) 271 79 21

e-mail:
biuro@termoizolacja-centrum.pl

Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie
Izolacje termiczne urządzeń i instalacji siłowni oraz wydziałów
produkcyjnych oraz obmurze konwertorów   Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409

   2002 © Termoizolacja      t