tel./fax: (32) 271 79 21

e-mail:
biuro@termoizolacja-centrum.pl

Huta Katowice
Izolacje termiczne i obmurza kotłów w elektrociepłowni i wydziałach
Produkcyjnych   Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 0000141317 NIP 648 00 01 409

   2002 © Termoizolacja